1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

Σε αναμονή τριών προγραμμάτων ΕΣΠΑ (σύμφωνα με πληροφορίες των Υπουργίων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

Δράση 1

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 • Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης: 200 εκ. €
 • Ύψος επενδυτικού σχεδίου: 40.000 -200.000 €
 • ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις (βιβλία Β' & Γ' κατηγορίας), συνεταιρισμοί
 • < 50 εργαζόμενοι,
 • τζίρος < 10 εκ. €
 • Δημόσια επιχορήγηση: 35 % -40% -45% ανά γεωγραφική ζώνη
 • Ωφελούμενες επιχειρήσεις: περισσότερες από 4.500
 • Προκήρυξη: Αρχές Μαΐου 2010
 • Εκσυγχρονισμός λειτουργίας και διοίκησης 
 • Εκσυγχρονισμός παραγωγικής διαδικασίας
 • Αναβάθμιση ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών
 • Εξασφάλιση λειτουργίας επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον
 • Ανάπτυξη καινοτομίας
 • Εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής
 • Διατήρηση θέσεων εργασίαs

Δράση2

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

 • Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης: 30 εκ. €
 • Ύψος επενδυτικού σχεδίου: 30.000 -200.000 €
 • ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις (βιβλία Β' & Γ' κατηγορίας),
 • < 50 εργαζόμενοι,
 • τσίρος < 10 εκ. €
 • Δημόσια επιχορήγηση: 35 % -40% -45% ανά γεωγραφική ζώνη
 • Προκήρυξη: Μετά το Πάσχα

Στόχοι:

 • Μείωση ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος μεταποιητικών επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων
 • Μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα
 • Συμμόρφωση επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα

Δράση3

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010

 • Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης: 30 εκ. €
 • Ύψος επενδυτικού σχεδίου: 300.000 -2.500.000 €
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της διαχείρισης απόβλητων
 • ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις (βιβλία Β' & Γ' κατηγορίας), < 250 εργαζόμενοι, τσίρος < 50 εκ. €
 • Δημόσια επιχορήγηση ανά γεωγραφική ζώνη:
 • 30% -35% -40% για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 35 % -40% -45% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Προκήρυξη: Μετά το Πάσχα
 • Τόνωση της επιχειρηματικότητας στο τομέα της διαχείρησης / εναλλακτικής διαχείρησης αποβλήτων
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων
 • Κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων
 • Επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών
 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους γεωπόνους της ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης