1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

Ανακοινώθηκε  το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης  προϋπολογισμού 456.000.000 €, για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον, τις τεχνολογίες πληροφορικής καθώς και η τόνωση της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις μορφής ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ  όλης της Ελλάδας.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Τομέας Μεταποίησης: από 30,000 € έως 300,000 € • Τομέας Τουρισμού: από 20.000 έως 300.000 • Τομείς Εμπορίου & Υπηρεσιών: από 20.000 € έως 100.000 €

 Επιχορήγηση προϋπολογισμού (αναλόγως της γεωγραφικής περιφέρειας): Μεσαίες Επιχειρήσεις: 40%-50% • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 50%-60% • Νέες & Υπο σύσταση Επιχειρήσεις: 25%

 Χρηματοδοτούμενες Κατηγορίες Ενισχύσεων: Κτιριακές εγκαταστάσεις & περιβάλλον χώρος • Εξοπλισμός & Μηχανήματα • Μεταφορικά μέσα • Λογισμικό • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας • Προστασία περιβάλλοντος-εξοικονόμηση ενέργειας • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας • Προβολή-προώθηση • Αμοιβές συμβούλων • Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για υπο σύσταση μικρές επιχειρήσεις)

 Ιδιωτική συμμετοχή: ίδιοι πόροι ή/και δάνειο (με δυνατότητα χρήσης των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ (πρόγραμμα JEREMIE, εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ) 

 Προθεσμία ολοκλήρωσης έργων: Τομείς Μεταποίησης & Τουρισμού: έως 15 μήνες • Τομείς Εμπορίου & Υπηρεσιών: έως 12 μήνες (από ημερομηνία έγκρισης της πρότασης)

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: από 25/2/2013 έως 25/4/2013

Τα στελέχη της ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ είναι στην υπηρεσία  των  ενδιαφερόμενων για την πλήρη ενημέρωση,  την υποστήριξη της αίτησης υποψηφιότητας  και της υλοποίησης της πρότασης.

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης