1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

Όπως προβλεπόταν και στο σχεδιασμό του προγράμματος, οι νέοι γεωργοί που εντάχθηκαν στην προκήρυξη του 2009 μπορούν να καταθέσουν φακέλους για την καταβολή της 'Β και 'Γ Δόσης του πριμ πρώτης εγκατάστασης που δικαιούνται. Ουσιαστικά η διαδικασία αφορά στην καταβολή του 30% της συνολικής επιδότησης, καθώς το 70% είχε καταβληθεί κατά την έγκριση των δικαιούχων και κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο ποσό της επιδότησης, είναι υποχρεωμένοι να τεκμηριώσουν την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι γεωργοί θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν:

- την απόκτηση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη

- την ασφάλιση στον ΟΓΑ

- την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί για το μέγεθος σε εργασία και εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ο συγκεκριμένος στόχος αν δεν επιτυγχάνεται μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να συμβαδίζει με τα πραγματικά δεδομένα της γεωργικής εκμετάλλευσης.

- Τέλος, οι νέοι αγρότες πρέπει να τεκμηριώσουν τη συμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτησης μέσω του ΟΓΕΕΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε περιπτώσεις που με ευθύνη της υπηρεσίας τα σεμινάρια δεν έχουν ολοκληρωθεί, η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.

Η κατάθεση των φακέλων και η καταβολή της 'Β και 'Γ Δόσης στους νέους γεωργούς αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2012.

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης