1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

Προκηρύχθηκε το μέτρο 123Α - "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" που αφορά επενδύσεις στην εμπορία και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Στο μέτρο εντάσσεται μεγάλος αριθμός δράσεων μεταποίησης και εμπορίας που αφορούν το γάλα, κρέας, αυγά – πουλερικά, μέλι, σηροτροφία, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνο, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Η κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας ξεκινάει στις 7 Οκτωβρίου 2011.

 

Σκοπός του μέτρου 123Α είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με την στήριξή τους σε θέματα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις:

 • Ατομικές Επιχειρήσεις
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου)
 • Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Ανάλογα με τη δράση και την κατεύθυνση επιδοτούνται ιδρύσεις νέων μονάδων και εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις υφιστάμενων.
 • Οι επενδύσεις είναι επιλέξιμες όταν πρόκειται να εγκατασταθούν σε ιδιόκτητα ακίνητα ή σε ακίνητα μισθωμένα για τουλάχιστον 20 έτη.
 • Οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιούνται μετά την  κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας (εξαιρούνται οι γενικές δαπάνες).
 • Τα ποσοστά επιδότησης ανέρχoνται σε 40% - 50% (50% στις περιφέρειες σύγκλισης)  με εξαίρεση τα μικρά νησία όπου η επιδότηση ανέρχεται σε 65%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επενδυτικές δαπάνες που δύναται να ενισχυθούν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Κατασκευή και εκσυγχρονισμοί κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός
 • Μέσα μεταφοράς: επιδοτούνται μόνο οχήματα εντός της μονάδας (π.χ κλαρκ)
 • Γενικά έξοδα (μελέτες, οικοδομική άδεια κτλ.)
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και λογισμικό
 • Έξοδα εγκατάστασης και πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας (π.χ ISO 22000)
 • Δαπάνες για δημιουργία σήματος (brand)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

ΚΡΕΑΣ: Σφαγεία, τεμαχισμός - τυποποίηση, αλλαντοποιεία, μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊοντων κρέατος

ΓΑΛΑ: Τυροκομεία, επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή γιαουρτιού

ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ: Τυποποίηση-συσκευασία-επεξεργασία αυγών, πτηνοσφαγεία

ΜΕΛΙ: Τυποποίηση-συσκευασία, παραγωγή snack με βάση το μέλι

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ: Αναπήνιση κουκουλιών, μεταποίηση σαλιγκαριών

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Σιλό, ξηραντήρια, μεταποίηση ρυζιού, αποθηκευτικοί χώροι

ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Ελαιοτριβεία, τυποποίηση-συσκευασία ελαιολάδου, σπορελαιουργεία

ΟΙΝΟΣ: Εκσυγχρονισμοι οινοποιείων. Ίδρυση γραμμών για βιολογική παραγωγή

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ: Εμπορία-συσκευασία-τυποποίηση-μεταποίηση φρούτων, λαχανικών, πατάτας, ξηρών καρπών, επιτραπέζιας ελιάς. Ψυκτικοί θάλαμοι.

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ: Αποθήκευση, παρασκεύη μειγμάτων ζωοτροφών

ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Επεξεργασία - τυποποίηση

ΑΝΘΗ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Μεταποίηση, τυποποίηση, ξηραντήρια

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας.

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης