1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr
   Μετά από πολλές καθυστερήσεις και αναβολές αναμένεται τις επόμενες ημέρες η προκήρυξη του μέτρου 2.1 "Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών" της δράσης 2.1.4 "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις". Το μέτρο που είναι γνωστό ως " Μέιωση της Νιτρορύπανσης " ή " Απονιτροποίηση " αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω του  περιορισμού της χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων και μέσω της εφαρμογής μεθόδων αμειψισποράς και αγρανάπαυσης.

Η προκήρυξη του μέτρου θα αφορά τόσο παλιούς όσο και νέους δικαιούχους, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το μέτρο Μείωση της Νιτρορύπανσης θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, και πιο συγκεκριμένα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και σε μέρος του νομού Σερρών.
Η στρεμματική ενίσχυση για όσους ενταχθούν στο μέτρο της Νιτρορύπανσης εξαρτάται από το είδος της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας (αγρανάπαυση ή αμειψισπορά) και την καλλιέργεια που έχει επιλεγεί. Το ποσό της ενίσχυσης (επιδότηση) μπορεί να ανέρχεται από 26,3€ / στρ. ως και 60€ / στρ.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο μέτρο μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας προκειμένου να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν κατάλληλα.

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης